#########

1PZ4-7 (7 wykonanie pompy z płytą europejską prostokątną)
Podstawowe informacje

  • I grupa pomp typoszeregu PZ4
  • Zakres grupy: 1 ÷ 6,3 cm3/obr <> 1,3 ÷ 8,5 l/min
  • Zakres ciśnień nominalnych na wyjściu: 17 ÷ 25 MPa
  • 7 wałek napędowy stożek 1:8 (wpust 2.4 mm)
  • 7 płyta europejska prostokątna (Ø25.4 mm; 72x52.4)
  • 6 przyłącza hydrauliczne niemieckie kołnierzowe
  • Wybierz pozycję z tabeli aby uzyskać szczegółowe dane techniczne.
Wielkość pomp Oznaczenie pompy Wałek napędowy
cm3/obr
1 1PZ4-1/28-x-776 stożek, wpust 2,4
1,2 1PZ4-1,2/28-x-776 stożek, wpust 2,4
1,6 1PZ4-1,6/28-x-776 stożek, wpust 2,4
2 1PZ4-2/28-x-776 stożek, wpust 2,4
2,5 1PZ4-2,5/28-x-776 stożek, wpust 2,4
3,2 1PZ4-3,2/28-x-776 stożek, wpust 2,4
4 1PZ4-4/22-x-776 stożek, wpust 2,4
6,3 1PZ4-6,3/17-x-776 stożek, wpust 2,4
  • x oznacza kierunek obrotów: 1 - lewy, 2 - prawy.

Powrót | Start