#########

2PZ4-7 (7 wykonanie pompy z płytą europejską prostokątną)
Podstawowe informacje

  • II grupa pomp typoszeregu PZ4
  • Zakres grupy: 4 ÷ 26 cm3/obr <> 5,9 ÷ 35,1 l/min
  • Zakres ciśnień nominalnych na wyjściu: 17 ÷ 28 MPa
  • Możliwe wałki napędowe: 5 wałek napędowy stożek 1:8 (wpust 4 mm), 7 stożek 1:8 (wpust 3.15 mm) lub 8 wielowypust B17x14xe9 wg DIN 5482
  • 7 płyta europejska prostokątna (Ø36.5; 96.2x71.5)
  • 5 przyłącza hydrauliczne europejskie kołnierzowe
  • Wybierz pozycję z tabeli aby uzyskać szczegółowe dane techniczne.
Wielkość pomp Oznaczenie pompy Wałek napędowy
cm3/obr
4 2PZ4-4/28-x-575
2PZ4-4/28-x-775
2PZ4-4/28-x-875
stożek, wpust 4
stożek, wpust 3.15
wielowypust
6,3 2PZ4-6.3/28-x-575
2PZ4-6.3/28-x-775
2PZ4-6.3/28-x-875
stożek, wpust 4
stożek, wpust 3.15
wielowypust
8 2PZ4-8/28-x-575
2PZ4-8/28-x-775
2PZ4-8/28-x-875
stożek, wpust 4
stożek, wpust 3.15
wielowypust
11 2PZ4-11/28-x-575
2PZ4-11/28-x-775
2PZ4-11/28-x-875
stożek, wpust 4
stożek, wpust 3.15
wielowypust
14 2PZ4-14/25-x-575
2PZ4-14/25-x-775
2PZ4-14/25-x-875
stożek, wpust 4
stożek, wpust 3.15
wielowypust
16 2PZ4-16/22-x-575
2PZ4-16/22-x-775
2PZ4-16/22-x-875
stożek, wpust 4
stożek, wpust 3.15
wielowypust
20 2PZ4-20/22-x-575
2PZ4-20/22-x-775
2PZ4-20/22-x-875
stożek, wpust 4
stożek, wpust 3.15
wielowypust
22 2PZ4-22/22-x-575
2PZ4-22/22-x-775
2PZ4-22/22-x-875
stożek, wpust 4
stożek, wpust 3.15
wielowypust
26 2PZ4-26/17-x-575
2PZ4-26/17-x-775
2PZ4-26/17-x-875
stożek, wpust 4
stożek, wpust 3.15
wielowypust
  • x oznacza kierunek obrotów: 1 - lewy, 2 - prawy.

Powrót | Start