#########

3PZ4-7 (7 wykonanie pompy z płytą europejską prostokątną)
Podstawowe informacje

  • III grupa pomp typoszeregu PZ4
  • Zakres grupy: 16 ÷ 70 cm3/obr <> 21,6 ÷ 94,5 l/min
  • Zakres ciśnień nominalnych na wyjściu: 16 ÷ 28 MPa
  • Możliwe wałki napędowe: 7 wałek napędowy stożek 1:8 (wpust 4 mm) lub 8 wielowypust B22x19xe9 wg DIN 5482 (9 zębów)
  • 7 płyta europejska prostokątna (Ø50.8 mm; 98.4 x 128.1 mm)
  • 5 przyłącza hydrauliczne europejskie kołnierzowe
  • Wybierz pozycję z tabeli aby uzyskać szczegółowe dane techniczne.
Wielkość pomp Oznaczenie pompy Wałek napędowy
cm3/obr
16 3PZ4-16/28-x-775
3PZ4-16/28-x-875
stożek, wpust 4
wielowypust
20 3PZ4-20/28-x-775
3PZ4-20/28-x-875
stożek, wpust 4
wielowypust
25 3PZ4-25/28-x-775
3PZ4-25/28-x-875
stożek, wpust 4
wielowypust
28 3PZ4-28/28-x-775
3PZ4-28/28-x-875
stożek, wpust 4
wielowypust
32 3PZ4-32/28-x-775
3PZ4-32/28-x-875
stożek, wpust 4
wielowypust
40 3PZ4-40/22-x-775
3PZ4-40/22-x-875
stożek, wpust 4
wielowypust
52 3PZ4-52/20-x-775 stożek, wpust 4
60 3PZ4-60/18-x-775 stożek, wpust 4
70 3PZ4-70/16-x-775 stożek, wpust 4
  • x oznacza kierunek obrotów: 1 - lewy, 2 - prawy.

Powrót | Start